Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

I Posiedzenie - Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 Rada Miejska w Brzesku
I Posiedzenie w dniu 24 stycznia 2024, godz. 09:00
Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa   – posiedzenie wspólne w Sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51 


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołów komisji z dnia 22 listopada 2023 i 13 grudnia 2023 r.
4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2023.
5. Sprawozdanie z przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko za 2023 r.
6. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2024 rok;
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski - w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do Komisji, zapoznanie się z pozostałymi tematami przewidzianymi na sesji w danym miesiącu.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji GKOSIR Rady Miejskiej w Brzesku

(-) Leszek Klimek