Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

I Posiedzenie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rada Miejska w Brzesku
I Posiedzenie w dniu 10 stycznia 2024 r., godz. 09:00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Sala posiedzeń UM w Brzesku

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 27 grudnia 2023 r.
4. Analiza petycji mieszkańców Jadownik w sprawie utwardzenia ul. Bocznej.
5. Analiza skargi na Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej w Brzesku
(-) Anna Lubowiecka