Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

X Posiedzenie - Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

Rada Miejska w Brzesku
X Posiedzenie w dniu 15 listopada 2023 r., godz. 09:00
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny -sala posiedzeń UM ul. Głowackiego 51

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 18 października 2023 r.
  4. Działalność świetlic profilaktyczno - wychowawczych.
  5. Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok;
  6. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski oraz opiniowanie projektów uchwał wynikających z bieżącej działalności Gminy Brzesko.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy
Społecznej Rady Miejskiej w Brzesku 
(-)   Maria Kucia