Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiamy, że na podstawie art.20 ust.3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm. ) oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  z 2007 r. Nr 468 poz.3091 z póź. zm.) na wniosek Burmistrza Brzeska z dnia  7 listopada 2023 r. zwołuję LXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień;                      

9 Listopada 2023 r.( czwartek) o godz.8.00

Sesja odbędzie  się w Sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Małopolska sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Podstawa prawna do urlopowania: stosownie do art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej na czas trwania posiedzenia.                                                   

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku

            (-)mgr  Maria Kądziołka