Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Zarządzenie Burmistrza Brzeska w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 345/2023 Burmistrza Brzeska z dnia 03.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Brzesko z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Pełna treść zarządzenia