Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
OGŁOSZENIE O DRUGIM NABORZE WNIOSKÓW do projektu realizowanego przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O DRUGIM NABORZE WNIOSKÓW do projektu realizowanego przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o.

Burmistrz Brzeska ogłasza drugi nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Goetzów Okocimskich w Okocimiu

Wniosek dotyczy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Okocimiu na działkach o numerach ewidencyjnych: 80/17, 80/18 80/19, 80/20, 80/21, które mają zostać wybudowane w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o zawarcie umowy najmu należy składać na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, w terminie od 21 sierpnia 2023 r. do 22 września 2023 r.  w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

  • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
  • opis: „Wniosek o zawarcie umowy najmu SIM”.

 

FORMULARZ

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Goetzów Okocimskich w Okocimiu do wypełnienia jest dostępny poniżej.

Złożony wniosek podlega ocenie punktowej zgodnie z kryterium pierwszeństwa określonym w uchwale Nr LI/403/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych w Okocimiu na działkach o numerach ewidencyjnych: 80/17, 80/18 80/19, 80/20, 80/21 wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać telefonicznie pod numerem (14) 6865129.

Niniejsze ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Goetzów Okocimskich w Okocimiu zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.

Burmistrz Burmistrza

 (-) mgr Tomasz Latocha

Zarządzenie nr 242/2023

WNIOSEK o zawarcie umowy najmuzałącznik nr 1