Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

II Posiedzenie - Komisja Rewizyjna

Rada Miejska w Brzesku
II Posiedzenie w dniu 14 lutego 2023r., godz. 12:00
Komisja Rewizyjna – posiedzenie odbędzie się w sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51


  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 21.12.2022 r. oraz 18.01.2023 r.
  4. Weryfikacja wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli – wybrane aspekty oraz analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzesko.
  5. Opiniowanie projektów uchwał wynikających z bieżącej działalności Gminy Brzesko oraz analiza pism skierowanych do komisji.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski - zapoznanie się z pozostałymi tematami przewidzianymi na sesji w danym miesiącu.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brzesku

(-) dr Piotr Duda