Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

II Posiedzenie Komisja Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji – posiedzenie wspólne z Komisja OKiS

Rada Miejska w Brzesku
II Posiedzenie w dniu 15 lutego 2023, godz. 08:30
Komisja Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji – posiedzenie wspólne z Komisja OKiS
w Sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 18 stycznia 2023 r.
  4. Stan bezrobocia na terenie Gminy Brzesko. Informacja PUP w Brzesku;
  5. Informacja z funkcjonowania Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku w 2022 roku.
  6. Informacja na temat realizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
  7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli – podstawa: Art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.).
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski - w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do Komisji, zapoznanie się z pozostałymi tematami przewidzianymi na sesji w danym miesiącu.
  9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji SOPPiP  

 Rady Miejskiej w Brzesku

(-) mgr Rafał Cichoński