Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Kręglarstwa Klasycznego BOSiR Brzesko

Oferta ta złożona jest w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z poźn. zm.). Jednocześnie informuję, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie terminu 7 dni i rozpatrzeniu ewentualnych uwag Gmina Brzesko niezwłocznie podejmie decyzję o zawarciu umowy z oferentem.

Pełna treść oferty, niedostępna cyfrowo. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z koordynator do spraw dostępności: Elżbieta Rysak, tel. 14 6865143, e-mail: elzbieta.rysak@um.brzesko.pl