Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

LVII Sesja Nadzwyczajna

Rada Miejska w Brzesku
LVII Sesja Nadzwyczajna w dniu 20 stycznia 2023r. , godz. 08:00 w Sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.) na wniosek Burmistrza Brzeska z dnia
13 stycznia 2023 r. zwołuję: LVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień; 

20 stycznia (piątek )2023 roku o godzinie 8.00

Sesja odbędzie się w Sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2023.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku

(-) mgr Maria Kądziołka