Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

X Posiedzenie - Komisja Gospodarki Finansowej

Rada Miejska w Brzesku
X Posiedzenie w dniu 24 listopada 2022, godz. 08:00
Komisja Gospodarki Finansowej – w Sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 19 października 2022 r.
  4. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022;
  5. Informacja o wynikach finansowych i działalności Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku.
  6. Podatki i opłaty lokalne. Analiza wysokości podatków oraz rozwiązania na 2023 r.;
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski - w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do Komisji, zapoznanie się z pozostałymi tematami przewidzianymi na sesji w danym miesiącu.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
Rady Miejskiej w Brzesku

(-) mgr Bogusław Sambor