Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

XI Posiedzenie - Komisja Rewizyjna

Rada Miejska w Brzesku
XI Posiedzenie w dniu 23 listopada 2022, godz. 09:00
Komisja Rewizyjna

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 20 października 2022 r.
  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko za rok szkolny 2021/2022.
  5. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych oraz rozwiązania na 2023 r.
  6. Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
  7. Opiniowanie projektów uchwał wynikających z bieżącej działalności Gminy Brzesko oraz analiza pism skierowanych do komisji.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brzesku
(-) dr Piotr Duda