Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

XI Posiedzenie - Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

Rada Miejska w Brzesku
XI Posiedzenie w dniu 21 listopada 2022, godz. 09:00
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny – posiedzenie odbędzie się w Sali posiedzeń UM ul. Głowackiego 51

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 17 października 2022 r.
  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko za rok szkolny 2021/2022.
  5. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych oraz rozwiązania na 2023 r.
  6. Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski - w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do Komisji, zapoznanie się z pozostałymi tematami przewidzianymi na sesji w danym miesiącu.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia
Pomocy Społecznej i Rodziny
Rady Miejskiej w Brzesku

(-) Maria Kucia