Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DZ.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 ze zm.) na wniosek Burmistrza Brzeska z dnia 15 listopada 2022 r. zwołuję LIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień:                    

 18 listopada (piątek) 2022 roku, godz. 8.00

Sesja odbędzie się w Sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  • zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2022.

4. Zamknięcie obrad sesji.

                  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku

           

             (-) mgr Maria Kądziołka