Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

XI Posiedzenie Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rada Miejska w Brzesku
XI Posiedzenie w dniu 18 listopada 2022 r. godz. 09:00
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – posiedzenie odbędzie się w Sali Posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51

  

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 13 października 2022 r.
  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko za rok szkolny 2021/2022.
  5. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych oraz rozwiązania na 2023 r.
  6. Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
  7. Analiza wezwania do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia w części uchwały Rady Miejskiej nr LIV/377/2010 z dnia 31 marca 2010.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski - w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do Komisji, zapoznanie się  z pozostałymi tematami przewidzianymi na sesji w danym miesiącu.
  9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 Rady Miejskiej w Brzesku

(-) Leszek Klimek