Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

X Posiedzenie - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu razem z Komisją SOPPiP

Rada Miejska w Brzesku
X Posiedzenie w dniu 16 listopada 2022, godz. 08:30
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu razem z Komisją SOPPiP

W Sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51

Porządek posiedzenia komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
 3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 14 października 2022 r.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko za rok szkolny 2021/2022.
 5. Stan zadłużenia Gminy – ściągalność podatków i opłat lokalnych. Analiza wysokości podatków oraz rozwiązania na 2023 r.
 6. Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski - w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do Komisji, zapoznanie się
  z pozostałymi tematami przewidzianymi na sesji w danym miesiącu.
 8. Wizja lokalna Komisji: hala w Mokrzyskach i wybrane szkoły pod kątem wdrożenia programu Laboratoria Przyszłości.
 9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
Rady Miejskiej w Brzesku

(-) mgr Bartłomiej Turlej