Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

X Posiedzenie - Komisja Rewizyjna

Rada Miejska w Brzesku
X Posiedzenie w dniu 20 października 2022 r.  godz. 09:00
Komisja Rewizyjna – posiedzenie odbędzie się w Sali Posiedzeń UM
w Brzesku ul. Głowackiego 51

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 21 września 2022 r.
  4. Rozpatrzenie pisma Pani XX w sprawie unieważnienia zebrania wiejskiego z dnia 28.09.2022 r. w miejscowości Jasień.
  5. Informacja na temat pozyskanych środków pozabudżetowych na realizację zadań Gminy Brzesko.
  6. Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Brzesko w 2022 roku, w tym realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brzesku
(-) dr Piotr Duda