Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

IX Posiedzenie - Komisja Gospodarki Finansowej

Rada Miejska w Brzesku
IX Posiedzenie w dniu 19 października 2022, godz. 09:00 w Sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51
Komisja Gospodarki Finansowej

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 21 września 2022 r.
  4. Analiza stopnia zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Brzesko w 2022 roku, w tym zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
  5. Informacja na temat pozyskanych środków pozabudżetowych na realizację zadań Gminy Brzesko.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski - w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do Komisji, zapoznanie się z pozostałymi tematami przewidzianymi na sesji w danym miesiącu.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Bogusław Sambor