Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

VI Posiedzenie - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rada Miejska w Brzesku
VI Posiedzenie w dniu 19 października 2022, godz. 08:00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – w sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 24 sierpnia 2022 r.
  4. Zapoznanie się, analiza treści skargi Pana M.Z. na działalność USC w Brzesku oraz przyjęcie projektu uchwały.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji SWiP
Rady Miejskiej w Brzesku

(-)Anna Lubowiecka