Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

X Posiedzenie - Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

Rada Miejska w Brzesku
X Posiedzenie w dniu 17 października 2022 r. godz. 08:00
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny – posiedzenie odbędzie się w Sali Posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 26 września 2022 r.
  4. Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców żyjących w sferze ubóstwa starszych i niepełnosprawnych przed zimą.
  5. Informacja na temat pozyskanych środków pozabudżetowych na realizację zadań Gminy Brzesko.
  6. Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Brzesko w 2022 roku, w tym realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

                                Przewodnicząca Komisji Zdrowia
                          Pomocy Społecznej i Rodziny
                    Rady Miejskiej w Brzesku

 (-) Maria Kucia