Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

X Posiedzenie - Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rada Miejska w Brzesku
X Posiedzenie w dniu 13 października 2022, godz. 09:00
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa -posiedzenie odbędzie się w Sali Posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 19 września 2022 r.
  4. Informacja na temat pozyskanych środków pozabudżetowych na realizację zadań Gminy Brzesko.
  5. Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Brzesko w 2022 roku, w tym realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
              Rady Miejskiej w Brzesku

(-) Leszek Klimek