Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

9 Posiedzenie - Komisji Oświaty Kultury i Sportu

9 Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku  w dniu 14 października 2022, godz. 09:00 w Sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51 - posiedzenie razem z Komisją SOPPiP Porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 14 września 2022 r.
  4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania na terenie Gminy Brzesko niepublicznych przedszkoli.
  5. Ocena pracy świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy Brzesko.
  6. Analiza stopnia zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Brzesko w 2022 roku, w tym zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 rok z zakresu oświaty, kultury i sportu.
  7. Informacja na temat pozyskanych środków pozabudżetowych na realizację zadań Gminy Brzesko.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski - w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do Komisji, zapoznanie się z pozostałymi tematami przewidzianymi na sesji w danym miesiącu.
  9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji OKiS

(-)mgr Bartłomiej Turlej