Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

VIII Posiedzenie - Komisja Gospodarki Finansowej

Rada Miejska w Brzesku
VIII Posiedzenie w dniu 21 września 2022, godz. 08:30
Komisja Gospodarki Finansowej – w Sali posiedzeń UM w Brzesku  ul. Głowackiego 51

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 24 sierpnia 2022 r.
  4. Informacja o wynikach finansowych i działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji za rok 2021 oraz I półrocze roku bieżącego.
  5. Analiza stanu zadłużenia Gminy. Stan ściągalności podatków i opłat lokalnych.
  6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2022 r. - analiza informacji i wydanie opinii.
  7. Sprawozdanie i rozliczenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminny Brzesko za I półrocze 2022.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski - w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do Komisji, zapoznanie się z pozostałymi tematami przewidzianymi na sesji w danym miesiącu.
  9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
Rady Miejskiej w Brzesku

(-) mgr Bogusław Sambor