Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wyniki naboru - Główny Specjalista w Wydziale Infrastruktury

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
URZĄD MIEJSKI W BRZESKU, UL. GŁOWACKIEGO 51, 32-800 BRZESKO


...................Główny Specjalista w Wydziale Infrastruktury ..................

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko/a został/a wybrany/a:

Imię i nazwiskoMiejsce zamieszkania*
Henryk PielaŁysa Góra

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje do zatrudnienia na wakującym stanowisku pracy. W/w wykazuje dużą wiedzę dotycząca spraw objętych zakresem czynności stanowiska, jest osobą dobrze przygotowaną merytorycznie.
Rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła wysokie kompetencje, gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.


Z upoważnienia Burmistrza
Z-ca Burmistrza
(-) Grzegorz Brach
28.07.2022 r.