Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

SESJA Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej

       w B r z e s k u

                                    

            Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 ze zm.) na wniosek Burmistrza Brzeska z dnia 26 lipca 2022 r. zwołuję L Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień:              

 29 lipca (piątek) 2022 roku, godzina 8:30.

Sesja odbędzie się w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  • Zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2022

4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Podstawa prawna do urlopowania: stosownie do art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej na czas trwania posiedzenia.                                                   

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku

           

         (-)     mgr Maria Kądziołka