Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie - Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rada Miejska w Brzesku
VII Posiedzenie w dniu 22 lipca 2022, godz. 09:00
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Posiedzenie odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 21 czerwca 2022 r.
  4. Wizja lokalna terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Brzesko.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady Miejskiej w Brzesku