Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy i wynajmu

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy i wynajmu

 

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, pod numerem telefonu:14-68-65-157.

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

Þ  1133/8, 1134/9, 1135/3, 1136/3, 1137/3, 1138/6, 1139/3

2.

Powierzchnia dzierżawy

Þ    0,0468 ha

3.

Numer księgi wieczystej

Þ    TR1B/00014035/4,TR1B/00021266/4,TR1B/00040707/7, 

 

 

Þ    TR1B/00027157/9, TR1B/00019291/1

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

Þ  obręb Brzesko

 

Teren jest sklasyfikowany jako RIVb

6.

Forma dzierżawy

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    tymczasowa droga dojazdowa, plac budowy

8.

Stawka czynszu

miesięcznego  netto

1,0 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    do 20 dnia każdego miesiąca z góry

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1899 z późn.zm.). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

11

Czas trwania dzierżawy

do trzech lat

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

Þ  1164/3

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    0,0694 ha

3.

Numer księgi wieczystej

Þ     TR1B/00024822/1,

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

Þ  Brzesko, ul. Kwiatowa

 

Teren jest sklasyfikowany jako R IVb

6.

Forma dzierżawy

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    uprawa warzyw

8.

Stawka czynszu

rocznego  netto

0,21 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    31 marca każdego roku,

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1899
z późn.zm.). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

11

Czas trwania dzierżawy

do trzech lat

 

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ  1883/4

Þ   

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    6,0 m2

 

3.

Numer księgi wieczystej

Þ    TR1B/00066983/3

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

Þ  Brzesko, ul. Głowackiego

 

Teren jest sklasyfikowany jako Bi

6.

Forma dzierżawy

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    tymczasowe pomieszczenie magazynowe

Þ     

8.

Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ    3,92 zł netto za 1,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    10 dnia każdego miesiąca z góry,

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2021r. poz.1899 z późn.zm.).

            Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

Þ  2968/1

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    0,1180 ha

3.

Numer księgi wieczystej

Þ     TR1B/00081997/5,

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

Þ  Brzesko, ul. Bagienna

 

Teren jest sklasyfikowany jako R V

6.

Forma dzierżawy

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    uprawy rolne

8.

Stawka czynszu

rocznego  netto

0,1052 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    31 marca każdego roku,

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1899
z późn.zm.). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

11

Czas trwania dzierżawy

do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

Þ  3063/19

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    0,20 ha

3.

Numer księgi wieczystej

Þ     TR1B/00049676/3,

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

Þ  Brzesko, ul. Bagienna

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ł VI

6.

Forma dzierżawy

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    rolne -użytki zielone

8.

Stawka czynszu

rocznego  netto

0,1052 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    31 marca każdego roku,

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1899
z późn.zm.). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

11

Czas trwania dzierżawy

do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

Þ  183/27

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    0,0150 ha

3.

Numer księgi wieczystej

Þ     TR1B/00050888/2

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

Þ  Brzesko, ul. Kopernika

 

Teren jest sklasyfikowany jako Lz V, Ls IV

6.

Forma dzierżawy

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    zieleń przydomowa

8.

Stawka czynszu

rocznego  netto

0,50 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    31 marca każdego roku,

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1899
z późn.zm.). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

11

Czas trwania dzierżawy

do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

Þ  492

2.

Powierzchnia dzierżawy

Þ    0,80 ha

3.

Numer księgi wieczystej

Þ     TR1B/00051350/9

4

5.

Położenie

Opis nieruchomości

 

Þ    obręb Mokrzyska-Bucze

Þ     Teren jest sklasyfikowany jako  Ps V

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    uprawa wierzby energetycznej

Þ     

8.

Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

Þ     0,0176 zł netto za 1,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    31 marca każdego roku, 

 

 

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji,  dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.). W sytuacji,
gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

11

Czas trwania dzierżawy

do 3 lat

 

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ  1406/2

Þ   

2.

-Powierzchnia dzierżawy

18,0 m2

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

       TR1B/00081407/3,

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ  Brzesko: ul.Królowej Jadwigi,

Þ   

Teren jest sklasyfikowany jako B

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    garaż murowany

Þ     

8.

Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

Þ    14,55 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    15 maja każdego roku

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.). W sytuacji,
gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

 

            Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 nieoznaczony

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

Þ  80/14

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    164,60 m2

3.

Numer księgi wieczystej

Þ     TR1B/00063051/0

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

Þ  obręb Okocim

 

Teren jest sklasyfikowany jako B

6.

Forma dzierżawy

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu najmu

Þ    wynajem murowanych pomieszczeń gospodarczych

8.

Stawka czynszu

rocznego  netto

2,00 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ  31  marca każdego roku

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1899
z późn.zm.). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

11

Czas trwania dzierżawy

do trzech lat