Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego własności Gminy Brzesko przeznaczonego do wynajmu.

 

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarzadzania Mieniem  Urzędu Miejskiego w Brzesku, w  pokoju nr 119 I piętro,
tel. 14 - 68-65-157.

          

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

Þ    1729/8

Þ     TR1B/00086254/0

2.

Powierzchnia lokalu użytkowego

 

Þ     

Þ    304,60 m2

3

Położenie

Þ    Brzesko, ul. Tadeusza Kościuszki nr 2 – położony na parterze budynku wielolokalowego - użytkowego

 

4.

Opis lokalu

 

Lokal składa się z pomieszczeń położonych na parterze
wraz z przynależnymi pomieszczeniami piwnicznymi.

Lokal posiada zaplecze sanitarno-socjalne.

 

Wyposażenie lokalu:

1.Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków nalicza Wynajmujący w każdym miesiącu na podstawie faktury od dostawcy wody
i rzeczywistych odczytów wodomierzy w budynku.

 

2.Instalacja elektryczna .

Najemca ponosi opłaty za pobór energii elektrycznej wg wskazań licznika zainstalowanego na I piętrze budynku dla wynajmowanego lokalu na podstawie umowy zawartej
z dostawcą energii elektrycznej.

 

3.Instalacja gazowa.

Instalacja gazowa jest wykorzystywana do ogrzewania budynku,
w tym również lokalu przeznaczonego do wynajmu.


 4. Ogrzewanie lokalu – lokal jest ogrzewany centralnym ogrzewaniem gazowym.

Opłaty z tytułu ogrzewania nalicza Wynajmujący proporcjonalnie
do powierzchni zajmowanej przez Najemcę.

 

 

 

 

 

5.

Przeznaczenie lokalu

 

Þ    prowadzenie działalności usługowo- handlowej

6.

Forma wynajmu

 

Þ  przetarg ustny nieograniczony

 

7.

Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ     50,00 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy.

Þ     

8

Termin wnoszenia opłat

Þ  Czynsz jest płatny z góry w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury

Þ     

9

Zasady aktualizacji opłat

 Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji
w każdym kolejnym roku w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1899 ze późn. zm.).

W sytuacji, gdy wskaźnik waloryzacji stanowi wartość równą zero lub ujemną, czynsz pozostanie na poziomie roku ubiegłego.

            Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

10

Czas trwania najmu

nieoznaczony

 

                                  

            Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

            W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe tj. dostawę wody i odbiór ścieków oraz centralne ogrzewanie, Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych wg obowiązujących cen. Zmiana ww. stawek i zmiana opłat miesięcznych nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.

 

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarzadzania Mieniem  Urzędu Miejskiego w Brzesku, w  pokoju nr 119 I piętro, tel. 14 - 68-65-157.