Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

posiedzenie - Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

Rada Miejska w Brzesku
VII Posiedzenie w dniu 6 lipca 2022, godz. 08:30
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny – w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 24 czerwca 2022 r.
  4. Zapoznanie się z informacją na temat sprawowanej opieki medycznej w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Brzesko.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia
Pomocy Społecznej i Rodziny
Rady Miejskiej w Brzesku

Maria Kucia