Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

VI Posiedzenie - Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

Rada Miejska w Brzesku
VI Posiedzenie w dniu 24 czerwca 2022, godz. 09:00
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny – w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 18 maja 2022 r.
  4. Zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Brzesko za rok 2021 i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Brzeska.
  5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą projektów organizacyjnych, prognozą demograficzną, analiza stanu zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych na terenie gminy.
  6. Analiza informacji na temat dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brzesko.
  7. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.
  8. Zapoznanie się z realizacją planu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Brzesko.
  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji ZPSiR
Rady Miejskiej w Brzesku

            (-)Maria Kucia