Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

IV Posiedzenie - Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

Rada Miejska w Brzesku
IV Posiedzenie w dniu 21 kwietnia 2022, godz. 11:00
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

Posiedzenie odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 21 marca 2022 r.
  4. Analiza stanu dróg po okresie zimowym wraz z informacją o Harmonogramie prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic, placów, wiat przystankowych i punktów oświetleniowych.
  5. Informacja dotycząca realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodnicząca komisji Zdrowia
Pomocy Społecznej i Rodziny
 Rady Miejskiej w Brzesku

(-) Maria Kucia