Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

IV Posiedzenie komisji Rewizyjnej

Rada Miejska w Brzesku
IV Posiedzenie komisji Rewizyjnej w dniu 20 kwietnia 2022, godz. 09:00
razem z Komisją Gospodarki Finansowej w Sali posiedzeń UM w Brzesku
ul. Głowackiego 51

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 23 marca 2022 r.
  4. Analiza sprawozdania Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021r.
  5. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Brzesko za 2021 r., prognozy na rok 2022 r. i następne. Informacja dotycząca realizacji " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko".
  6. Analiza stanu dróg po okresie zimowym wraz z informacją o harmonogramie prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic, placów, wiat przystankowych i punktów oświetleniowych.
  7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania - w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku

 

                                                                                          (-)dr Piotr Duda