Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

IV Posiedzenie - Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rada Miejska w Brzesku
IV Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2022, godz. 08:30
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Posiedzenie odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 18 marca 2022 r.
  4. Analiza stanu dróg po okresie zimowym wraz z informacją o Harmonogramie prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic, placów, wiat przystankowych i punktów oświetleniowych.
  5. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Brzesko za 2021 r., prognozy na rok 2022 r. i następne.
  6. Informacja dotycząca realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami   Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki   Komunalnej Ochrony Środowiska    i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku

(-)  Leszek Klimek