Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

IV Posiedzenie - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Rada Miejska w Brzesku
IV Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2022, godz. 12:00
w Sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia  i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 16 marca 2022 r.
  4. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Brzesko z udziałem Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty.
  5. Informacja o działalności instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brzesku za 2021 r.
  6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2022 r. w placówkach oświatowych Gminy Brzesko;
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski - w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do Komisji, zapoznanie się z pozostałymi tematami przewidzianymi na sesji w danym miesiącu.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji OKiS

Rady Miejskiej w Brzesku

 

(-)mgr Bartłomiej Turlej