Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

IV Posiedzenie - Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji

Rada Miejska w Brzesku
IV Posiedzenie w dniu 12 kwietnia 2022, godz. 09:00
Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji
w Sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51.

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu komisji odbytego w dniu 16 marca 2022 r.
  4. Analiza stanu dróg po okresie zimowym wraz z informacją o Harmonogramie prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic, placów, wiat przystankowych i punktów oświetleniowych.
  5. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Brzesko za 2021 r., prognozy na rok 2022 r. i następne.
  6. Informacja dotycząca realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko.
  7. Informacja o działalności instytucji kultury: MOK w Brzesku oraz MiPBP w Brzesku, za 2021 rok
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji SOPPiP Rady Miejskiej

w Brzesku

 

(-) mgr Rafał Cichoński