Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Remont drogi gminnej 250555K w km  od 0+000,00 do km 0+952,48 w miejscowości Brzesko, ul.Szczepanowska

Remont drogi gminnej 250555K w km od 0+000,00 do km 0+952,48 w miejscowości Brzesko, ul.Szczepanowska

Zadanie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Umowa nr WR-VI.807.5.86.2022.KK zawarta w dniu 25 marca 2022 r.

Wartość dofinansowania 680 883 zł.

Zakres prac:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:950 m

Odwodnienie

Roboty ziemne i podbudowa z kruszywa łamanego

Roboty brukarskie

Nawierzchnia bitumiczna ciąg główny

Skrzyżowania i zjazdy bitumiczne

Pobocza

Oznakowanie jezdni grubowarstwowe chemioutwardzalne

Oznakowanie pionowe

Radarowy wyświetlacz prędkości

Wyniesione przejście dla pieszych

Oznakowanie przejścia dla pieszych