Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

URZĄD MIEJSKI W BRZESKU, UL. GŁOWACKIEGO 51, 32-800 BRZESKO
...................podinspektor w Wydziale Infrastruktury..................
nazwa stanowiska/stanowisk pracy


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko/a został/a wybrany/a:

Imię i nazwisko:                                  Miejsce zamieszkania:*
Sylwia Hudyma                                   Brzesko

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania stawiane na stanowisku, którego dotyczył nabór. W/w osiągnęła bardzo dobry wynik w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.
Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości kandydatki.
Rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła wysokie kompetencje, gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Burmistrz Brzeska
(-) mgr Tomasz Latocha
6.12.2021 r.