Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

X Posiedzenie - Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji łącznie z Komisją OKiS

Rada Miejska w Brzesku
X Posiedzenie w dniu 20 października 2021, godz. 10:00
Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji łącznie  z Komisją OKiS

 

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 21.09.2021 r.
  4. Analiza stopnia zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Brzesko w 2021 roku, w tym zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego; ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok z zakresu oświaty, kultury i sportu;
  5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania na terenie Gminy Brzesko niepublicznych przedszkoli.
  6. Ocena pracy świetlic środowiskowych i wiejskich na terenie Gminy Brzesko;
  7. Informacja na temat pozyskanych środków pozabudżetowych na realizację zadań Gminy Brzesko.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski - w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do Komisji, zapoznanie się z pozostałymi tematami przewidzianymi na sesji w danym miesiącu.
  9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
Rady Miejskiej w Brzesku

(-)mgr Rafał Cichoński