Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

X Posiedzenie - Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

Rada Miejska w Brzesku
X Posiedzenie w dniu 18 października 2021, godz. 09:00
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

 

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 27 września 2021 r.
  4. Analiza sprawozdania z działalności MOPS w Brzesku za rok 2020 oraz sprawozdania z Działalności Dziennego Domu Senior + za rok 2020.
  5. Ocena przygotowań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku w zakresie zabezpieczenia socjalnego dla osób potrzebujących na okres zimy.
  6. Zapoznanie się z informacją na temat pozyskanych środków pozabudżetowych na realizację zadań Gminy.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji
Rady Miejskiej w Brzesku

         (-)Maria Kucia