Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

URZĄD MIEJSKI W BRZESKU, UL. GŁOWACKIEGO 51, 32 - 800 BRZESKO
................... podinspektor w Sekretariacie Burmistrza ..................
nazwa stanowiska/stanowisk pracy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko/a został/a wybrany/a:
Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania*
Magdalena Pietruszka Okocim
* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania stawiane na stanowisku, którego dotyczył nabór. W/w osiągnęła
bardzo dobry wynik w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów .
Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości kandydatki.
Rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła wysokie kompetencje, gwarantujące prawidłowe wykonywanie
powierzonych obowiązków.