Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenie o rozpoczęciu weryfikacji przez Społeczną Komisję Mieszkaniową wniosków o przydział mieszkania

Na podstawie § 19 ust. 3 uchwały Nr XXXII/251/2021 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności (Dz.Urz.Woj.Małop. z 2021 r. poz. 1266)

 

ogłaszam:

 

Rozpoczęcie od 1 października 2021 r. procesu weryfikacyjnego wszystkich wniosków o przydział mieszkania, złożonych do Urzędu Miejskiego z/s w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 nie później niż 30 września 2021 r.

 

Wnioski o przydział mieszkania będą podlegały weryfikacji zgodnie z kryteriami zawartymi w powołanej wyżej uchwale:

  • ze względu na kryterium warunków materialnych dokonywanej przez merytoryczny Wydział Urzędu Miejskiego w Brzesku – obliczanie dochodu na podstawie przedłożonej przez wnioskodawcę uaktualnionej deklaracji o dochodach (z załącznikami potwierdzającymi rodzaj i wysokość uzyskanego dochodu), oświadczenia o stanie majątkowym oraz oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości zgodnie z zapisem § 16 ust. 1 niniejszej uchwały,
  • po spełnieniu warunku pierwszego – podlega opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która dokonuje oceny warunków socjalno - mieszkaniowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy ściśle według „Kwestionariusza oceny warunków socjalno– mieszkaniowych” będącego załącznikiem nr 3 do uchwały powołanej na wstępie.

 

                                                                                              Burmistrz Brzeska

                                                                                         (-) mgr Tomasz Latocha