Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

VII Posiedzenie - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rada Miejska w Brzesku
VII Posiedzenie w dniu 23 września 2021, godz. 13:00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 12 sierpnia 2021 r.
  4. Analiza treści skargi Pani P.T. na organ wykonawczy Gminy oraz przyjęcie projektu uchwały.
  5. Zapoznanie się i analiza wniosku Przedsiębiorstwa w sprawie rozszerzenia limitu sprzedaży napojów alkoholowych.
  6. Analiza wniosku Pana K.M dot. zakresu działania Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz podatku od nieruchomości.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji Rady Miejskiej w Brzesku

     (-)Anna Lubowiecka