Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie - Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji razem z Komisją OKiS

Rada Miejska w Brzesku
IX Posiedzenie w dniu 21 września 2021, godz. 09:00
Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji razem z Komisją OKiS

 

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacje na temat uwag wniesionych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 24 sierpnia 2021 r.
  4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2021 r. - analiza informacji i wydanie opinii.
  5. Zapoznanie się z informacją na temat wydatków na dożywianie dzieci za pierwsze półrocze 2021 r. oraz potrzeby bieżące. (Wydział EKiS Urzędu Miejskiego + MOPS w Brzesku)
  6. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z funkcjonowania Spółek, w których udziały posiada Gmina Brzesko : MPK,BZK,MZGM, MPEC i RPWiK.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski - w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do Komisji, zapoznanie się
    z pozostałymi tematami przewidzianymi na sesji w danym miesiącu.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Brzesku

(-)mgr Rafał Cichoński