Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie - Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

Rada Miejska w Brzesku
IX Posiedzenie w dniu 27 września 2021, godz. 09:00
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

 

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 30 sierpnia 2021 r.
  4. Zapoznanie się z informacją na temat poniesionych wydatków na dożywianie dzieci i młodzieży w I półroczu 2021 roku i potrzebami w tym zakresie.
  5. Analiza i ocena wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2021 roku.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski, zaopiniowanie pism, wniosków, projektów uchwał oraz Informacji na sesje Rady Miejskiej.
  7. Zamkniecie posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji Rady Miejskiej w Brzesku

 (-) Maria Kucia