Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie - Komisja Gospodarki Finansowej

Rada Miejska w Brzesku
IX Posiedzenie w dniu 23 września 2021, godz. 09:00
Komisja Gospodarki Finansowej

 

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym :

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do Protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 23 sierpnia 2021 r.
  4. Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2021 roku,
  5. Zapoznanie się z wydatkami i potrzebami na dożywianie dzieci za pierwsze półrocze 2021 r. oraz potrzeby bieżące. (Wydział EKiS Urzędu Miejskiego + MOPS w Brzesku).
  6. Informacja o wynikach finansowych i działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
  7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania - w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję.

 

 

Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Brzesku

    (-) Bogusław Sambor