Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie - Komisja Rewizyjna

Rada Miejska w Brzesku
VIII Posiedzenie w dniu 22 września 2021, godz. 09:00
Komisja Rewizyjna

 

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu komisji
  z posiedzenia odbytego w dniu 20 sierpnia 2021 r.
 4. Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za pierwsze półrocze 2021r.
 5. Zapoznanie się z wydatkami na dożywianie dzieci za pierwsze półrocze 2021 r. oraz potrzebami w tym zakresie.
 6. Sprawozdania z działalności spółek w których udziały posiada Gmina Brzesko - Brzesko - Spółka MPEC i RPWiK.
 7. Zapoznanie się z informacją o przynależności do związków stowarzyszeń, w których zasiadają przedstawiciele Gminy Brzesko.
 8. Opiniowanie projektów uchwał wynikających z bieżącej działalności Gminy Brzesko. Opiniowanie pism skierowanych do Komisji.
 9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
Rady Miejskiej w Brzesku

         (-) Piotr Duda