Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie - Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rada Miejska w Brzesku

VIII Posiedzenie w dniu 20 września 2021, godz. 09:00

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 18 sierpnia 2021 r.
  4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2021 r. - analiza informacji i wydanie opinii.
  5. Zapoznanie się z wydatkami na dożywianie dzieci za pierwsze półrocze 2021 r. oraz potrzebami w tym zakresie.
  6. Sprawozdanie z działalności spółek, w których udziały posiada Gmina Brzesko - Spółka MPK oraz MZGM.
  7. Zapoznanie się z informacją z przynależności do związków stowarzyszeń, w których zasiadają przedstawiciele Gminy Brzesko.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Brzesku

 

(-)Leszek Klimek