Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

INFORMACJA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz użytków gruntowych

INFORMACJA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntu oraz użytków gruntowych obejmującego obręb ewidencyjny: PORĘBA SPYTKOWSKA, zawierający się w jednostce ewidencyjnej 120202_5 Brzesko- obszar wiejski, Powiat Brzeski, Województwo małopolskie- sporządzonego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej 120202_5 Brzesko- obszar wiejski modernizacji.

Ponadto, przypomina się zainteresowanym mieszkańcom o ograniczeniach związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego.

W zależności od rozwoju sytuacji zalecamy bieżące śledzenie komunikatów dotyczących zagrożenia epidemicznego oraz powziętych z tym zabezpieczeń w Starostwie Powiatowym w Brzesku, których informacja będzie zamieszczana na stronach internetowych www.powiatbrzeski.pl.

Uprasza się aby osoby biorące udział w czynnościach wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego posiadały maseczki ochronne. W tej nietypowej i trudnej dla nas sytuacji starajmy się znaleźć najlepsze rozwiązania zapewniające wszystkim bezpieczeństwo, ale także możliwość zabezpieczenia interesów wszystkim uczestnikom postępowania.