Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wynik naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
URZĄD MIEJSKI W BRZESKU, UL. GŁOWACKIEGO 51, 32-800 BRZESKO/

...................Główny Specjalista w Wydziale Infrastruktury..................

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko/a został/a wybrany/a:


Imię i nazwisko: Małgorzata Tomaszek
Miejsce zamieszkania*: Brzesko


* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania stawiane na stanowisku, którego dotyczył nabór. W/w osiągnęła bardzo dobry wynik w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.
Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości kandydatki.
Rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła wysokie kompetencje, gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.


Burmistrz Brzeska
(-) mgr Tomasz Latocha
20.08.2021 r.