Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wraz z z Komisją SOPPiP

Rada Miejska w Brzesku
VIII Posiedzenie w dniu 24 sierpnia 2021, godz. 08:30 – zdalnie
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu –posiedzenie z Komisją SOPPiP

 

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 20 lipca 2021 r.
  4. Zapoznanie się z informacją na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022;
  5. Stan zadłużenia Gminy – ściągalność podatków i opłat lokalnych.
  6. Informacja na temat stanu dróg na terenie Gminy Brzesko.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski - w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do Komisji, zapoznanie się
    z pozostałymi tematami przewidzianymi na sesji w danym miesiącu.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
Rady Miejskiej w Brzesku

(-) mgr Bartłomiej Turlej